لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The 8 Diagram Pole Fighter

(1984)