لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Man with Two Brains

(1983)