لیست کامل عوامل فیلم سینمایی La noche del terror ciego

(1972)