لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Atla Gel Saban

(1984)