لیست کامل عوامل فیلم سینمایی به نام گل سرخ

(1986)