لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Stranger by the Lake

(2013)