لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Empire of the Ants

(1977)