لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Shaolin Challenges Ninja

(1978)