لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Farewell to the King

(1989)