لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The House of the Arrow

(1953)