لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Tarzan and the Huntress

(1947)