لیست کامل عوامل فیلم سینمایی King of the Gypsies

(1978)