گالری ویدیو تب تاب (1397)

عمو پورنگ در برنامه تب تاب
عمو پورنگ در برنامه تب تاب
کنایه حمید گودرزی به برخی هنرمندان در برنامه زنده
کنایه حمید گودرزی به برخی هنرمندان در برنامه زنده
رمزگشایی از عملی که باعث اکثر طلاق ها میشود
رمزگشایی از عملی که باعث اکثر طلاق ها میشود