گالری ویدیو آشفته‌گی (1396)

فیلم آشفتگی منتقد: حسین فاروقی
فیلم آشفتگی منتقد: حسین فاروقی
تماس تصویری با مهران احمدی در نشست خبری فیلم آشتفته گی
تماس تصویری با مهران احمدی در نشست خبری فیلم آشتفته گی
واکنش خنده دار مهناز افشار وقتی حرفش رو فراموش کرده
واکنش خنده دار مهناز افشار وقتی حرفش رو فراموش کرده
تعریف و تمجید مهناز افشار از فریدون جیرانی
تعریف و تمجید مهناز افشار از فریدون جیرانی
تیزر فیلم سینمایی "آشفتگی"
تیزر فیلم سینمایی "آشفتگی"
مراحل صداگذاری فیلم آشفتگی
مراحل صداگذاری فیلم آشفتگی