گالری ویدیو هزار دستان (1366)

سکانسی معنادار از سریال «هزار دستان»
سکانسی معنادار از سریال «هزار دستان»
سریال هزاردستان
سریال هزاردستان
یکی از زیباترین سکانس های سریال هزاردستان
یکی از زیباترین سکانس های سریال هزاردستان
صداقت لری از نگاه علی حاتمی در هزاردستان
صداقت لری از نگاه علی حاتمی در هزاردستان
بخشهایی از پشت صحنه هزاردستان
بخشهایی از پشت صحنه هزاردستان
دیالوگ های ماندگار رضا خوشنویس سریال هزاردستان
دیالوگ های ماندگار رضا خوشنویس سریال هزاردستان
تیتراژ ابتدایی و انتهایی سریال هزاردستان اثر علی حاتمی
تیتراژ ابتدایی و انتهایی سریال هزاردستان اثر علی حاتمی