گالری ویدیو سه رخ (1396)

جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم آنتالیا به فیلم سه رخ ساخته جعفر پناهی رسید
جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم آنتالیا به فیلم سه رخ ساخته جعفر پناهی رسید
صحبت های دختر جعفر پناهی پس از دریافت جایزه فیلمنامه
صحبت های دختر جعفر پناهی پس از دریافت جایزه فیلمنامه
صحبت های کیت بلانشت در مورد جعفر پناهی و کریل سربرنیکوف
صحبت های کیت بلانشت در مورد جعفر پناهی و کریل سربرنیکوف