گالری ویدیو فرشاد آقای گل (1396)

اکران خصوصی فیلم مستند فرشاد اقای گل با حضور هنرمندان
اکران خصوصی فیلم مستند فرشاد اقای گل با حضور هنرمندان
آنونس ممستند فرشاد آقای گل
آنونس ممستند فرشاد آقای گل