گالری ویدیو هائیتی زنده است (1389)

تیزر دوم مستند «هائیتی زنده است»
تیزر دوم مستند «هائیتی زنده است»
تیزر اول مستند «هائیتی زنده است»
تیزر اول مستند «هائیتی زنده است»