گالری ویدیو درساژ (1396)

ویدئویی از اکران مردمی فیلم سینمایی درساژ
ویدئویی از اکران مردمی فیلم سینمایی درساژ
شبنم مقدمی با درساژ در فجر: فیلم اولی ها را دوست دارم
شبنم مقدمی با درساژ در فجر: فیلم اولی ها را دوست دارم
با نگار مقدم دختر جوان و غافل گیر کننده ی فیلم درساژ
با نگار مقدم دختر جوان و غافل گیر کننده ی فیلم درساژ