گالری ویدیو برادر جان (1397)

مَرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است
مَرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است
خیالم راحته حنیف هست - قسمت آخر برادرجان
خیالم راحته حنیف هست - قسمت آخر برادرجان
من تا ابد سیاه پوش بابا کریم بوستان می‌مونم - قسمت آخر برادرجان
من تا ابد سیاه پوش بابا کریم بوستان می‌مونم - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
سانسور عجیب غریب حجاب دختر در سریال برادرجان
سانسور عجیب غریب حجاب دختر در سریال برادرجان
من مشتریت نیستم که میگی سر میزم نمیشینی؛ من زنتم! - سریال برادرجان
من مشتریت نیستم که میگی سر میزم نمیشینی؛ من زنتم! - سریال برادرجان
تو رفتن لازم داری، منم رفتن تو رو لازم دارم - یک سکانس قسمت 26 برادرجان
تو رفتن لازم داری، منم رفتن تو رو لازم دارم - یک سکانس قسمت 26 برادرجان
دنیا دارمکافاته ی عمر سه دنگ بوستان قایم کردم الان س دنگ ازهمه چیزبایدبدم بتو
دنیا دارمکافاته ی عمر سه دنگ بوستان قایم کردم الان س دنگ ازهمه چیزبایدبدم بتو
اومدم ببینم خودم کی‌ام، بچه‌ام چه بابایی نصیبش شده - سریال برادرجان
اومدم ببینم خودم کی‌ام، بچه‌ام چه بابایی نصیبش شده - سریال برادرجان
کمکِ آرازُ می‌خواد، کمکِ برادرجان - سریال برادرجان
کمکِ آرازُ می‌خواد، کمکِ برادرجان - سریال برادرجان
گفت چاووش دوستت داره - سریال برادرجان
گفت چاووش دوستت داره - سریال برادرجان
چی گرویی پیشش داری که اینجوری پاش وایسادی؟ - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
چی گرویی پیشش داری که اینجوری پاش وایسادی؟ - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
ما اینجوری نبودیم؛ آقامون هم اینجوری نبود - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
ما اینجوری نبودیم؛ آقامون هم اینجوری نبود - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
بستم بی‌خبر ما بار سفر با درد و حسرت،از شهر خودُم راهی شدم و رفتم به غربت
بستم بی‌خبر ما بار سفر با درد و حسرت،از شهر خودُم راهی شدم و رفتم به غربت
من حنیفم، که جونمم برات میدم - سریال برادرجان
من حنیفم، که جونمم برات میدم - سریال برادرجان
حرفِ عشقه، حرفِ نیازه - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
حرفِ عشقه، حرفِ نیازه - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
من زن چاووشم ...! - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
من زن چاووشم ...! - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
خوشت اومد آقاجون؟ آفرین ندارم؟! - سریال برادرجان
خوشت اومد آقاجون؟ آفرین ندارم؟! - سریال برادرجان
تو این خاندان یه حنیف برام بمونه بسمه - یک سکانس از قسمت 23 برادرجان
تو این خاندان یه حنیف برام بمونه بسمه - یک سکانس از قسمت 23 برادرجان
این چه زمونه‌ ایه که حق گرفتنی شده؟! - یک سکانس از قسمت 23 برادرجان
این چه زمونه‌ ایه که حق گرفتنی شده؟! - یک سکانس از قسمت 23 برادرجان
کاش مادرم زنده بود؛ الان که شبا برام طولانیه - سریال برادرجان
کاش مادرم زنده بود؛ الان که شبا برام طولانیه - سریال برادرجان
مِی چی تو چیشاته؟ که ای‌همه خیسه - یک سکانس قسمت 22 برادرجان
مِی چی تو چیشاته؟ که ای‌همه خیسه - یک سکانس قسمت 22 برادرجان
خاطره‌ی دورانِ کودکی - سریال برادرجان
خاطره‌ی دورانِ کودکی - سریال برادرجان
دیدم عاشق میشن، ندیدم چجوری عشقُ آتیش میزنن - یک سکانس از قسمت 22 برادرجان
دیدم عاشق میشن، ندیدم چجوری عشقُ آتیش میزنن - یک سکانس از قسمت 22 برادرجان