گالری ویدیو ترانه مادری (1387)

اولین دیدار بهرام و پویا (سیاوش خیرابی و محسن افشانی) در سریال «ترانه مادری»
اولین دیدار بهرام و پویا (سیاوش خیرابی و محسن افشانی) در سریال «ترانه مادری»