گالری ویدیو وا کس چه (1397)

صحبت های مهتاب کرامتی درباره فیلم "واکَس چه" ساخته کامران حیدری
صحبت های مهتاب کرامتی درباره فیلم "واکَس چه" ساخته کامران حیدری
تیزر مستند واکس چه به کارگردانی کامران حیدری
تیزر مستند واکس چه به کارگردانی کامران حیدری