گالری ویدیو جمشیدیه (1397)

مراسم نشست رسانه ایی فیلم جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی
مراسم نشست رسانه ایی فیلم جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی
پاسخ "سارا بهرامی" به اینکه چقدر احتمال می دهید که سیمرغ می گیرید
پاسخ "سارا بهرامی" به اینکه چقدر احتمال می دهید که سیمرغ می گیرید
انتشار اولین تیزر «جمشیدیه»
انتشار اولین تیزر «جمشیدیه»