گالری ویدیو 2018 (1397)

واکنش فردوسی پور به روبوسی رییس جمهور کرواسی و فرانسه
واکنش فردوسی پور به روبوسی رییس جمهور کرواسی و فرانسه
گفت وگوی کامل مهدی مهدوی کیا وفرهادمجیدی در برنامه 2018
گفت وگوی کامل مهدی مهدوی کیا وفرهادمجیدی در برنامه 2018
ترکیدن پروژکتور در برنامه 2018 و واکنش بامزه فردوسی پور
ترکیدن پروژکتور در برنامه 2018 و واکنش بامزه فردوسی پور
آنالیز جالب جدال ایران اسپانیا در برنامه 2018
آنالیز جالب جدال ایران اسپانیا در برنامه 2018
آنالیز بازی روزبه چشمی با حضور خسرو حیدری در 2018
آنالیز بازی روزبه چشمی با حضور خسرو حیدری در 2018
گفتگوی عادل فردوسی پور با مارتین تایلر در برنامه 2018
گفتگوی عادل فردوسی پور با مارتین تایلر در برنامه 2018
آنالیز دوندگی بازیکنان ایران بازی با مراکش برنامه 2018
آنالیز دوندگی بازیکنان ایران بازی با مراکش برنامه 2018
آنالیز جالب بازی ایران مراکش در برنامه 2018
آنالیز جالب بازی ایران مراکش در برنامه 2018
وقتی فردوسی پور ادای مهران مدیری را در می آورد
وقتی فردوسی پور ادای مهران مدیری را در می آورد