گالری ویدیو جاده قدیم (1396)

آتیلا پسیانی :جاده قدیم فیلمی است که احساسات، خشم، عواطف وعشق را بیدار می کند
آتیلا پسیانی :جاده قدیم فیلمی است که احساسات، خشم، عواطف وعشق را بیدار می کند
جاده قدیم چهره عریان خشونت علیه زنان
جاده قدیم چهره عریان خشونت علیه زنان
جاده قدیم نه به خشونتی که تمامی ندارد، فیلمی از منیژه حکمت
جاده قدیم نه به خشونتی که تمامی ندارد، فیلمی از منیژه حکمت
ویدیو اکران مردمی فیلم جاده قدیم
ویدیو اکران مردمی فیلم جاده قدیم
پس از زندان زنان و سه زن هم اکنون جاده قدیم
پس از زندان زنان و سه زن هم اکنون جاده قدیم
رونمایی از تیزر رسمی فیلم سینمایی «جاده قدیم»
رونمایی از تیزر رسمی فیلم سینمایی «جاده قدیم»
کلیپ پشت صحنه جاده قدیم
کلیپ پشت صحنه جاده قدیم
رونمایی از تیزر جاده قدیم
رونمایی از تیزر جاده قدیم
صحبت های جنجالی منیژه حکمت در نشست خبری «جاده قدیم»
صحبت های جنجالی منیژه حکمت در نشست خبری «جاده قدیم»