گالری ویدیو سد معبر (1395)

تو عرق خور بودی کثافت - سکانسی از فیلم سد معبر
تو عرق خور بودی کثافت - سکانسی از فیلم سد معبر
رونمایی از اولین تیزر فیلم سینمایی «سد معبر»
رونمایی از اولین تیزر فیلم سینمایی «سد معبر»
مصاحبه اختصاصی با محسن کیایی در فرش قرمز «سد معبر»
مصاحبه اختصاصی با محسن کیایی در فرش قرمز «سد معبر»
منظوم | فرش قرمز فیلم «سد معبر» با حضور باران کوثری
منظوم | فرش قرمز فیلم «سد معبر» با حضور باران کوثری