گالری ویدیو من یک مزدور سفید هستم (1390)

تیزر دوم مستند «مزدور سفید»
تیزر دوم مستند «مزدور سفید»
تیزر اول مستند «مزدور سفید»
تیزر اول مستند «مزدور سفید»