گالری ویدیو قانا (1385)

تیزر دوم مستند «قانا»
تیزر دوم مستند «قانا»
تیزر اول مستند «قانا»
تیزر اول مستند «قانا»