گالری ویدیو بیدارشو آرزو (1383)

سکانس های ماندگار - بیدار شو آرزو - کیانوش عیاری
سکانس های ماندگار - بیدار شو آرزو - کیانوش عیاری
اولین تیزر فیلم "بیدار شو آرزو" ساخته کیانوش عیاری
اولین تیزر فیلم "بیدار شو آرزو" ساخته کیانوش عیاری
رونمایی از تیزر فیلم «بیدار شو آرزو»
رونمایی از تیزر فیلم «بیدار شو آرزو»