گالری ویدیو علی نصیریان

مَرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است
مَرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است
من زن چاووشم ...! - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
من زن چاووشم ...! - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
این چه زمونه‌ ایه که حق گرفتنی شده؟! - یک سکانس از قسمت 23 برادرجان
این چه زمونه‌ ایه که حق گرفتنی شده؟! - یک سکانس از قسمت 23 برادرجان
این زندگی منم هست، نه؟ داشتن نداشتن تو رو منم تاثیر میذاره، نه؟
این زندگی منم هست، نه؟ داشتن نداشتن تو رو منم تاثیر میذاره، نه؟
میخوام نباشه این زندگی اگه توش حرمتِ بابام آسیب ببینه - قسمت 21 سریال برادرجان
میخوام نباشه این زندگی اگه توش حرمتِ بابام آسیب ببینه - قسمت 21 سریال برادرجان
من دارم میدووم که این دو تا داداش بی‌هم نمونن؛ توام بدو بشو عین مادرت
من دارم میدووم که این دو تا داداش بی‌هم نمونن؛ توام بدو بشو عین مادرت
قسم می‌خورم دوستت دارم داداش - یک سکانس از قسمت نوزدهم برادرجان
قسم می‌خورم دوستت دارم داداش - یک سکانس از قسمت نوزدهم برادرجان
سعید چنگیزیان در «برادرجان»
سعید چنگیزیان در «برادرجان»
سرمایه ام همین بود که کفِ این میدون پخشش کردم؛ آبروم! آبروم ۵۰ میلیون نمی ارزه؟
سرمایه ام همین بود که کفِ این میدون پخشش کردم؛ آبروم! آبروم ۵۰ میلیون نمی ارزه؟
عاشق از چیش واسه معشوقش مایه میذاره؟ - سریال برادرجان
عاشق از چیش واسه معشوقش مایه میذاره؟ - سریال برادرجان
به قرآن اعتقاد دارید؟ من دارم! - یک سکانس از قسمت هفدهم برادرجان
به قرآن اعتقاد دارید؟ من دارم! - یک سکانس از قسمت هفدهم برادرجان
پاتو از زندگی این دو تا بکش بیرون - یک سکانس از قسمت شانزدهم برادرجان
پاتو از زندگی این دو تا بکش بیرون - یک سکانس از قسمت شانزدهم برادرجان
این همه سال لیلا پات وایسادحالا غمت نیست بپره بره؟! - یک سکانس از قسمت14برادرجان
این همه سال لیلا پات وایسادحالا غمت نیست بپره بره؟! - یک سکانس از قسمت14برادرجان
می‌خوام نباشه اون حق و حقوقی که پسر بدری رو مشغول الذمه قسمِ دروغش کنه!
می‌خوام نباشه اون حق و حقوقی که پسر بدری رو مشغول الذمه قسمِ دروغش کنه!
یادم دادن حق گرفتنیه - قسمت 13 سریال برادر جان
یادم دادن حق گرفتنیه - قسمت 13 سریال برادر جان
من سه دنگمو می‌خوام، همین وجبی که توش وایسادم - یک سکانس از قسمت دهم برادرجان
من سه دنگمو می‌خوام، همین وجبی که توش وایسادم - یک سکانس از قسمت دهم برادرجان
با سجاد افشاریان در «برادر جان»
با سجاد افشاریان در «برادر جان»
نذاشتم بزنه تو گوشت، چون در شان یه خانم نیست با آدمی مثل تو ارّه بده، تیشه بگیره
نذاشتم بزنه تو گوشت، چون در شان یه خانم نیست با آدمی مثل تو ارّه بده، تیشه بگیره
این ریخت عروس بردن مدل جدیده؟ - قسمت 7 سریال برادر جان
این ریخت عروس بردن مدل جدیده؟ - قسمت 7 سریال برادر جان
این همه سال دویدم دنبال حقم، حالا تو صدا خفه‌کن گلوله دَر کنم؟! - قسمت7برادرجان
این همه سال دویدم دنبال حقم، حالا تو صدا خفه‌کن گلوله دَر کنم؟! - قسمت7برادرجان
این دو تا خانواده به حقیقت احتیاج داره - قسمت 6 سریال برادر جان
این دو تا خانواده به حقیقت احتیاج داره - قسمت 6 سریال برادر جان
من دختر بدون جهاز خونه ی بخت نمی فرستم - قسمت 6 سریال برادر جان
من دختر بدون جهاز خونه ی بخت نمی فرستم - قسمت 6 سریال برادر جان
ارواح پدر مادرمون رو انقدر قسم نخور - قسمت 5 سریال برادر جان
ارواح پدر مادرمون رو انقدر قسم نخور - قسمت 5 سریال برادر جان
هنرنمایی علی نصیریان در «برادرجان»
هنرنمایی علی نصیریان در «برادرجان»