گالری ویدیو مجید یاسر

سوتی جالب مجید یاسر در اینستا
سوتی جالب مجید یاسر در اینستا
تیزر فیلم کمدی وکیل مدافع
تیزر فیلم کمدی وکیل مدافع
سکانسی از سریال پادری
سکانسی از سریال پادری
استندآپ کمدی مجید یاسر و خاطرات سربازیش
استندآپ کمدی مجید یاسر و خاطرات سربازیش
 ادا بازی و اشتباه عجیب مجید یاسر (موضوع فیلم و سینما)
ادا بازی و اشتباه عجیب مجید یاسر (موضوع فیلم و سینما)
 ادا بازی خنده دار مجید یاسر با موضوع عمومی
ادا بازی خنده دار مجید یاسر با موضوع عمومی
 ادا بازی بسیار خنده دار علی لک پوریان با موضوع ورزش
ادا بازی بسیار خنده دار علی لک پوریان با موضوع ورزش
 پشت صحنه سری دوم مسابقه ادا بازی بخش دوم
پشت صحنه سری دوم مسابقه ادا بازی بخش دوم
 پشت صحنه سری دوم مسابقه ادا بازی بخش 1
پشت صحنه سری دوم مسابقه ادا بازی بخش 1