گالری ویدیو نسرین نصرتی

غش کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 5
غش کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 5
چند متری دایی جان؟ سکانس خنده دار پایتخت 5
چند متری دایی جان؟ سکانس خنده دار پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
دامن پوشیدن نقی معمولی - سکانس خنده دار سریال پایتخت 5
دامن پوشیدن نقی معمولی - سکانس خنده دار سریال پایتخت 5
کل کل های نقی ، رحمت و بهبود بر سر خروس دم سیاه - پایتخت 2
کل کل های نقی ، رحمت و بهبود بر سر خروس دم سیاه - پایتخت 2
کل کل های خنده دار خانواده نقی معمولی - پایتخت 2
کل کل های خنده دار خانواده نقی معمولی - پایتخت 2
از فیلم A Quiet Place 2 تا قسمت ویژه «پایتخت» برای نوروز
از فیلم A Quiet Place 2 تا قسمت ویژه «پایتخت» برای نوروز
نقی معمولی و ارسطوی بچه کش - پایتخت 5
نقی معمولی و ارسطوی بچه کش - پایتخت 5
انگلیسی حرف زدن بهتاش - سریال پایتخت 5
انگلیسی حرف زدن بهتاش - سریال پایتخت 5
نقی معمولی و گیر دادن به شراب خواری بالن دار - پایتخت 5
نقی معمولی و گیر دادن به شراب خواری بالن دار - پایتخت 5
صحبت های خنده دار نقی معمولی و خانواده - پایتخت 5
صحبت های خنده دار نقی معمولی و خانواده - پایتخت 5
قاطی کردن نقی معمولی و بهتاش - پایتخت 5
قاطی کردن نقی معمولی و بهتاش - پایتخت 5
کل کل های نقی ، بهتاش ، هما و ارسطو - پایتخت 5
کل کل های نقی ، بهتاش ، هما و ارسطو - پایتخت 5
وقتی فهیمه میفهمه بهتاش سیگار میکشه - پایتخت 5
وقتی فهیمه میفهمه بهتاش سیگار میکشه - پایتخت 5
اَی خِدا! ما چه گیری کردیم وسط شما؟! - پایتخت 5
اَی خِدا! ما چه گیری کردیم وسط شما؟! - پایتخت 5
بالن سواری خانواده نقی معمولی - پایتخت 5
بالن سواری خانواده نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و کتک خوردن از نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و کتک خوردن از نقی معمولی - پایتخت 5
نقی معمولی و خالکوبی بهتاش - سریال پایتخت 5
نقی معمولی و خالکوبی بهتاش - سریال پایتخت 5
بهتاش و مسخره کردن نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و مسخره کردن نقی معمولی - پایتخت 5
پشت صحنه ویلچر فروختن نقی - پایتخت 5
پشت صحنه ویلچر فروختن نقی - پایتخت 5
کل کل های بهتاش ، نقی و ارسطو - پایتخت 5
کل کل های بهتاش ، نقی و ارسطو - پایتخت 5
تلویزیون دیدن خنده دار خانواده معمولی - پایتخت 3
تلویزیون دیدن خنده دار خانواده معمولی - پایتخت 3
حریف تمرینی شدن نقی معمولی - پایتخت 3
حریف تمرینی شدن نقی معمولی - پایتخت 3