گالری ویدیو شاهین صمدپور

ویدئویی برای ۲۰ سال زحمت‌"عادل فردوسی‌پور"  در برنامه "۹۰".
ویدئویی برای ۲۰ سال زحمت‌"عادل فردوسی‌پور" در برنامه "۹۰".