گالری ویدیو سوگل طهماسبی

سوگل طهماسبی بازیگر در اختیاریه: برای مهاجرین افغان مهمان نوزان خوبی باشیم
سوگل طهماسبی بازیگر در اختیاریه: برای مهاجرین افغان مهمان نوزان خوبی باشیم
واکنش بازیگر زن سینما در مقابل پیشنهاد بی شرمانه
واکنش بازیگر زن سینما در مقابل پیشنهاد بی شرمانه
آموزش اقدامات مردم در بیمار دیابتی در سریال ستاره حیات
آموزش اقدامات مردم در بیمار دیابتی در سریال ستاره حیات
 آنونس برنامه هزار داستان ویژه عید سعید فطر
آنونس برنامه هزار داستان ویژه عید سعید فطر