گالری ویدیو چنگیز جلیلوند

تیزر سریال عبور از پاییز
تیزر سریال عبور از پاییز
پشت صحنه دوبله «سلام بمبئی»، چنگیز جلیلوند در نقش گلزار
پشت صحنه دوبله «سلام بمبئی»، چنگیز جلیلوند در نقش گلزار