گالری ویدیو سید ابراهیم رئیسی

اعتراض یکی از طرفداران تتلو در بی بی سی
اعتراض یکی از طرفداران تتلو در بی بی سی
تیزر دومین مستند انتخاباتی «رئیسی»
تیزر دومین مستند انتخاباتی «رئیسی»
فیلم کامل مستند اول انتخاباتی «سیدابراهیم رئیسی» - کنسرت مردم
فیلم کامل مستند اول انتخاباتی «سیدابراهیم رئیسی» - کنسرت مردم