گالری ویدیو پیمان طالبی

بخش دوم گفتگوی المیرا دهقانی در برنامه تلویزیونی "زنده رود"
بخش دوم گفتگوی المیرا دهقانی در برنامه تلویزیونی "زنده رود"
بخش اول گفتگوی المیرا دهقانی در برنامه تلویزیونی "زنده رود"
بخش اول گفتگوی المیرا دهقانی در برنامه تلویزیونی "زنده رود"
مریم مومن از خواب دیدن های شاخ دارش می گوید: اسب سفید می دیدم‌وقتی اسب سفید مُد
مریم مومن از خواب دیدن های شاخ دارش می گوید: اسب سفید می دیدم‌وقتی اسب سفید مُد
حسام منظور:فریادها و ضجه هایی که هنگام بالا کشیدنم با طناب می زدم، واقعی بود
حسام منظور:فریادها و ضجه هایی که هنگام بالا کشیدنم با طناب می زدم، واقعی بود
ترکی حرف زدن بازیگر نقش فخرالزمان بانوی عمارت
ترکی حرف زدن بازیگر نقش فخرالزمان بانوی عمارت
حجامت ، باید ها و نباید ها - برنامه طبیب
حجامت ، باید ها و نباید ها - برنامه طبیب
جینسینگ و خواص آن - برنامه طبیب
جینسینگ و خواص آن - برنامه طبیب