گالری ویدیو ستایش محمودی

رونمایی از تیزر فیلم سینمایی نبات در آستانه اکران عمومی
رونمایی از تیزر فیلم سینمایی نبات در آستانه اکران عمومی
درباره فیلم «نبات»؛ روایتی از یک بحران خانوادگی + تیزر اختصاصی فیلم
درباره فیلم «نبات»؛ روایتی از یک بحران خانوادگی + تیزر اختصاصی فیلم