گالری ویدیو بانیپال شومون

صداپیشگی بانیپال شومون در انیمیشن سینمایی آخرین داستان
صداپیشگی بانیپال شومون در انیمیشن سینمایی آخرین داستان
شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار
شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار
نگاهی به فیلم پالتو شتری
نگاهی به فیلم پالتو شتری
معرفی کوتاه فیلم پالتو شتری
معرفی کوتاه فیلم پالتو شتری
اولین حضور پالتو شتری در برنامه سینماگرام شبکه چهار
اولین حضور پالتو شتری در برنامه سینماگرام شبکه چهار
گزارش کامل از پشت صحنه انیمیشن آخرین داستان
گزارش کامل از پشت صحنه انیمیشن آخرین داستان