گالری ویدیو حسام منظور

خیالم راحته حنیف هست - قسمت آخر برادرجان
خیالم راحته حنیف هست - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
دنیا دارمکافاته ی عمر سه دنگ بوستان قایم کردم الان س دنگ ازهمه چیزبایدبدم بتو
دنیا دارمکافاته ی عمر سه دنگ بوستان قایم کردم الان س دنگ ازهمه چیزبایدبدم بتو
چی گرویی پیشش داری که اینجوری پاش وایسادی؟ - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
چی گرویی پیشش داری که اینجوری پاش وایسادی؟ - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
ما اینجوری نبودیم؛ آقامون هم اینجوری نبود - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
ما اینجوری نبودیم؛ آقامون هم اینجوری نبود - یک سکانس از قسمت 25 برادرجان
من حنیفم، که جونمم برات میدم - سریال برادرجان
من حنیفم، که جونمم برات میدم - سریال برادرجان
تو این خاندان یه حنیف برام بمونه بسمه - یک سکانس از قسمت 23 برادرجان
تو این خاندان یه حنیف برام بمونه بسمه - یک سکانس از قسمت 23 برادرجان
دیدم عاشق میشن، ندیدم چجوری عشقُ آتیش میزنن - یک سکانس از قسمت 22 برادرجان
دیدم عاشق میشن، ندیدم چجوری عشقُ آتیش میزنن - یک سکانس از قسمت 22 برادرجان
آراز پای ما وایساد، من چیم کمتره پاش واینستم؟ - قسمت 20 سریال برادرجان
آراز پای ما وایساد، من چیم کمتره پاش واینستم؟ - قسمت 20 سریال برادرجان
آراز برا من مُرده؛ برا همین براش گریه کردم - قسمت 20 سریال برادرجان
آراز برا من مُرده؛ برا همین براش گریه کردم - قسمت 20 سریال برادرجان
ولی خداییش، تهش! حالت خوب نیس که دیگه حق الناس گردنِ آقامون نیس؟
ولی خداییش، تهش! حالت خوب نیس که دیگه حق الناس گردنِ آقامون نیس؟
قسم می‌خورم دوستت دارم داداش - یک سکانس از قسمت نوزدهم برادرجان
قسم می‌خورم دوستت دارم داداش - یک سکانس از قسمت نوزدهم برادرجان
ببین وقتی میگه خوارم نکن، با کسی که خوارش کرده چیکار می کنم
ببین وقتی میگه خوارم نکن، با کسی که خوارش کرده چیکار می کنم
بچه ای که نون حروم بخوره چجوری میشه؟ - یک سکانس از قسمت هجدهم برادرجان
بچه ای که نون حروم بخوره چجوری میشه؟ - یک سکانس از قسمت هجدهم برادرجان
به قرآن اعتقاد دارید؟ من دارم! - یک سکانس از قسمت هفدهم برادرجان
به قرآن اعتقاد دارید؟ من دارم! - یک سکانس از قسمت هفدهم برادرجان
مارال فرجاد در «برادر جان»
مارال فرجاد در «برادر جان»
تا حالا به این فکر کردی اگه بچه‌ای نداریم شاید آه و ناله‌ای پشتشه؟
تا حالا به این فکر کردی اگه بچه‌ای نداریم شاید آه و ناله‌ای پشتشه؟
دیگه داداشت نیستم - یک سکانس از قسمت پانزدهم برادرجان
دیگه داداشت نیستم - یک سکانس از قسمت پانزدهم برادرجان
آوردمت تو خلوت خفّتت بدم - یک سکانس از قسمت14برادرجان
آوردمت تو خلوت خفّتت بدم - یک سکانس از قسمت14برادرجان
یادم دادن حق گرفتنیه - قسمت 13 سریال برادر جان
یادم دادن حق گرفتنیه - قسمت 13 سریال برادر جان
تو رو به قرآن قسم! بابای من سهمی از این حجره داره یا نداره؟-قسمت12سریال برادرجان
تو رو به قرآن قسم! بابای من سهمی از این حجره داره یا نداره؟-قسمت12سریال برادرجان
چرا در رفتی؟! نه سلامی، نه خداحافظی! - یک سکانس از قسمت دوازدهم برادرجان
چرا در رفتی؟! نه سلامی، نه خداحافظی! - یک سکانس از قسمت دوازدهم برادرجان
سکانسی از سریال برادر جان
سکانسی از سریال برادر جان
راستشو بگو فهمیدی حرفامو یا نه؟! - یک سکانس از قسمت یازدهم برادرجان
راستشو بگو فهمیدی حرفامو یا نه؟! - یک سکانس از قسمت یازدهم برادرجان