گالری ویدیو سجاد افشاریان

ویدئویی از نمایش «هرکسی یا روز می‌میرد یا شب٬ من شبانه روز
ویدئویی از نمایش «هرکسی یا روز می‌میرد یا شب٬ من شبانه روز
معرفی تئاتر هرکسی یا روز می‌میرد یا شب٬ من شبانه روز
معرفی تئاتر هرکسی یا روز می‌میرد یا شب٬ من شبانه روز
تئاتر هرکسی یا روز می‌میرد یا شب٬ من شبانه روز
تئاتر هرکسی یا روز می‌میرد یا شب٬ من شبانه روز
مَرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است
مَرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است
خیالم راحته حنیف هست - قسمت آخر برادرجان
خیالم راحته حنیف هست - قسمت آخر برادرجان
من تا ابد سیاه پوش بابا کریم بوستان می‌مونم - قسمت آخر برادرجان
من تا ابد سیاه پوش بابا کریم بوستان می‌مونم - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
سانسور عجیب غریب حجاب دختر در سریال برادرجان
سانسور عجیب غریب حجاب دختر در سریال برادرجان
من مشتریت نیستم که میگی سر میزم نمیشینی؛ من زنتم! - سریال برادرجان
من مشتریت نیستم که میگی سر میزم نمیشینی؛ من زنتم! - سریال برادرجان
کمکِ آرازُ می‌خواد، کمکِ برادرجان - سریال برادرجان
کمکِ آرازُ می‌خواد، کمکِ برادرجان - سریال برادرجان
بستم بی‌خبر ما بار سفر با درد و حسرت،از شهر خودُم راهی شدم و رفتم به غربت
بستم بی‌خبر ما بار سفر با درد و حسرت،از شهر خودُم راهی شدم و رفتم به غربت
حرفِ عشقه، حرفِ نیازه - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
حرفِ عشقه، حرفِ نیازه - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
خوشت اومد آقاجون؟ آفرین ندارم؟! - سریال برادرجان
خوشت اومد آقاجون؟ آفرین ندارم؟! - سریال برادرجان
کاش مادرم زنده بود؛ الان که شبا برام طولانیه - سریال برادرجان
کاش مادرم زنده بود؛ الان که شبا برام طولانیه - سریال برادرجان
مِی چی تو چیشاته؟ که ای‌همه خیسه - یک سکانس قسمت 22 برادرجان
مِی چی تو چیشاته؟ که ای‌همه خیسه - یک سکانس قسمت 22 برادرجان
این زندگی منم هست، نه؟ داشتن نداشتن تو رو منم تاثیر میذاره، نه؟
این زندگی منم هست، نه؟ داشتن نداشتن تو رو منم تاثیر میذاره، نه؟
سرِ نخواستنت دعواس - سریال برادرجان
سرِ نخواستنت دعواس - سریال برادرجان
من بدری‌زاده‌ام، آقازاده نیستم نوکیسه باشم، تازه به دورون رسیده باشم
من بدری‌زاده‌ام، آقازاده نیستم نوکیسه باشم، تازه به دورون رسیده باشم
ولی خداییش، تهش! حالت خوب نیس که دیگه حق الناس گردنِ آقامون نیس؟
ولی خداییش، تهش! حالت خوب نیس که دیگه حق الناس گردنِ آقامون نیس؟
زندانش که نمی‌کنن؟ با خونه زندگیش که کاری ندارن؟ - سریال برادرجان
زندانش که نمی‌کنن؟ با خونه زندگیش که کاری ندارن؟ - سریال برادرجان
چجوریه؟ سفره همون سفره‌س، بابا همون بابا بوده، چرا تو چاووش نشدی؟
چجوریه؟ سفره همون سفره‌س، بابا همون بابا بوده، چرا تو چاووش نشدی؟
قسم می‌خورم دوستت دارم داداش - یک سکانس از قسمت نوزدهم برادرجان
قسم می‌خورم دوستت دارم داداش - یک سکانس از قسمت نوزدهم برادرجان
سعید چنگیزیان در «برادرجان»
سعید چنگیزیان در «برادرجان»
سرمایه ام همین بود که کفِ این میدون پخشش کردم؛ آبروم! آبروم ۵۰ میلیون نمی ارزه؟
سرمایه ام همین بود که کفِ این میدون پخشش کردم؛ آبروم! آبروم ۵۰ میلیون نمی ارزه؟