گالری ویدیو کامبیز دیرباز

اولین تیزر برنامه تلویزیونی دست فرمون
اولین تیزر برنامه تلویزیونی دست فرمون
سوتی خنده دار مهران غفوریان در شب یلدا
سوتی خنده دار مهران غفوریان در شب یلدا
حضور کامبیز دیرباز در برنامه عصر جدید
حضور کامبیز دیرباز در برنامه عصر جدید
سکانس تفحصِ محمدحسین - قسمت آخر سریال شرایط خاص
سکانس تفحصِ محمدحسین - قسمت آخر سریال شرایط خاص
محمدحسین در آغوش مادر - قسمت آخر سریال شرایط خاص
محمدحسین در آغوش مادر - قسمت آخر سریال شرایط خاص
حسم بهم میگه کار شما نبوده - قسمت 17 سریال شرایط خاص
حسم بهم میگه کار شما نبوده - قسمت 17 سریال شرایط خاص
نمیشه همین نزدیکیا جُربزمو بهت نشون بدم؟! - قسمت 17 سریال شرایط خاص
نمیشه همین نزدیکیا جُربزمو بهت نشون بدم؟! - قسمت 17 سریال شرایط خاص
باید خودتو به من نشون بدی - سریال شرایط خاص
باید خودتو به من نشون بدی - سریال شرایط خاص
این چجور استخاره ست؟! -  قسمت شانزدهم شرایط خاص
این چجور استخاره ست؟! - قسمت شانزدهم شرایط خاص
این چجور استخاره ست؟! - قسمت 16 سریال شرایط خاص
این چجور استخاره ست؟! - قسمت 16 سریال شرایط خاص
شما تا نصف بیا، منم تا نصف - سریال شرایط خاص
شما تا نصف بیا، منم تا نصف - سریال شرایط خاص
وقتی خاله‌تون هوس زرشک پلو بامرغ محمدحسینوکرده من بایدچه کار کنم؟سریال شرایط خاص
وقتی خاله‌تون هوس زرشک پلو بامرغ محمدحسینوکرده من بایدچه کار کنم؟سریال شرایط خاص
من فرمانده استاد اسدپور هستم - سریال شرایط خاص
من فرمانده استاد اسدپور هستم - سریال شرایط خاص
شمام همون حسیو دارین که من دارم؟ مورمورتون نمیشه؟! - سریال شرایط خاص
شمام همون حسیو دارین که من دارم؟ مورمورتون نمیشه؟! - سریال شرایط خاص
حاج آقا جوری جانباز شدن که نمی تونن یجا بشینن؛ دائم در حال رفت وآمدن - شرایط خاص
حاج آقا جوری جانباز شدن که نمی تونن یجا بشینن؛ دائم در حال رفت وآمدن - شرایط خاص
اونی که باید بمیره رئیس این بیمارستانه - قسمت 13 سریال شرایط خاص
اونی که باید بمیره رئیس این بیمارستانه - قسمت 13 سریال شرایط خاص
کدوم هوشنگ؟!  - قسمت 13 سریال شرایط خاص
کدوم هوشنگ؟! - قسمت 13 سریال شرایط خاص
شما چه کردی جمع شدی، ما هم همون کارو کنیم - قسمت 12 سریال شرایط خاص
شما چه کردی جمع شدی، ما هم همون کارو کنیم - قسمت 12 سریال شرایط خاص
کجاس این حاشوشنگ - قسمت 12 سریال شرایط خاص
کجاس این حاشوشنگ - قسمت 12 سریال شرایط خاص
حق توعه، حق منه، حق جد و آبادته - سریال شرایط خاص
حق توعه، حق منه، حق جد و آبادته - سریال شرایط خاص
بابا این کم ازجهاددرراه خدا نیست کم از کاری که ممدحسین  ها کردن نیست - شرایط خاص
بابا این کم ازجهاددرراه خدا نیست کم از کاری که ممدحسین ها کردن نیست - شرایط خاص
ناز شصتت - قسمت 11 سر یال شرایط خاص
ناز شصتت - قسمت 11 سر یال شرایط خاص
اگه من منوچ جور کُنم، باباتو جور می کنم - سریال شرایط خاص
اگه من منوچ جور کُنم، باباتو جور می کنم - سریال شرایط خاص
دیدم یه لشکر امداد غیبی داره میاد - قسمت 10 سریال شرایط خاص
دیدم یه لشکر امداد غیبی داره میاد - قسمت 10 سریال شرایط خاص