گالری ویدیو آناهیتا همتی

سکانس طنز خانه به دوش
سکانس طنز خانه به دوش
جو گیر شدن علی صادقی از خارج رفتن - سکانس خنده دار خانه به دوش
جو گیر شدن علی صادقی از خارج رفتن - سکانس خنده دار خانه به دوش
وقتی میخوای بری خارج و جو خارج میگیرتت - سکانس خنده دار خانه به دوش
وقتی میخوای بری خارج و جو خارج میگیرتت - سکانس خنده دار خانه به دوش
علی صادقی در سریال خانه به دوش
علی صادقی در سریال خانه به دوش
خواستگار به پر رویی این مگه هست؟! - سکانس خنده دار سریال خانه به دوش
خواستگار به پر رویی این مگه هست؟! - سکانس خنده دار سریال خانه به دوش
سکانس خواستگاری رفتن رضا عطاران در خانه به دوش
سکانس خواستگاری رفتن رضا عطاران در خانه به دوش
سکانس تاریخی خنده علی صادقی در خانه به دوش
سکانس تاریخی خنده علی صادقی در خانه به دوش
کلاس گذاشتن علی صادقی - سکانس خنده دار خانه به دوش
کلاس گذاشتن علی صادقی - سکانس خنده دار خانه به دوش
وصیت نامه نوشتن علی صادقی - طنز خانه به دوش
وصیت نامه نوشتن علی صادقی - طنز خانه به دوش
سکانس خنده دار علی صادقی - خانه به دوش
سکانس خنده دار علی صادقی - خانه به دوش
نقشه کشیدن علی صادقی - طنز خانه به دوش
نقشه کشیدن علی صادقی - طنز خانه به دوش
وقتی علی صادقی به فکر بچه دار شدن میوفته
وقتی علی صادقی به فکر بچه دار شدن میوفته
سکانس دیدنی خانه به دوش
سکانس دیدنی خانه به دوش
سکانس دیدنی خانه به دوش
سکانس دیدنی خانه به دوش
سریال دبیرستان خضراء
سریال دبیرستان خضراء
سکانس دیدنی سریال خانه به دوش
سکانس دیدنی سریال خانه به دوش
اولین تیزر فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک»
اولین تیزر فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک»