گالری ویدیو یاسمینا باهر

رقصیدن یاسمینا باهر با آهنگ چاووشی در «دیوار به دیوار»
رقصیدن یاسمینا باهر با آهنگ چاووشی در «دیوار به دیوار»
بخشی از بازی جذاب ویشکا آسایش در «دیوار به دیوار»
بخشی از بازی جذاب ویشکا آسایش در «دیوار به دیوار»