گالری ویدیو سپیده خداوردی

لحظه مواجهه و در آغوش گرفتن پدر و پسر معتاد بعد از ۱۹ سال - اختیاریه
لحظه مواجهه و در آغوش گرفتن پدر و پسر معتاد بعد از ۱۹ سال - اختیاریه
سریال سهمی برای دوست
سریال سهمی برای دوست