گالری ویدیو حسین کلهر

ماجرای شکایت حنیف عمران زاده از استقلال
ماجرای شکایت حنیف عمران زاده از استقلال
پایتخت - علت حذف پجنعلی چه بود؟ بازگشت بهبود به قصه
پایتخت - علت حذف پجنعلی چه بود؟ بازگشت بهبود به قصه
واکنش مجری تلویزیون به بازنشر توئیت منافقین توسط مهناز افشار
واکنش مجری تلویزیون به بازنشر توئیت منافقین توسط مهناز افشار