گالری ویدیو مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی - انتظار
مرتضی پاشایی - انتظار
مرتضی پاشایی - گریه نکن
مرتضی پاشایی - گریه نکن
محمدرضا گلزار و مرتضی پاشایی - روز برفی
محمدرضا گلزار و مرتضی پاشایی - روز برفی