گالری ویدیو نیکا فرقانی‌اصل

چند متری دایی جان؟ سکانس خنده دار پایتخت 5
چند متری دایی جان؟ سکانس خنده دار پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
نقی معمولی و معتاد شدن بهبود - سکانس خنده دار پایتخت 2
نقی معمولی و معتاد شدن بهبود - سکانس خنده دار پایتخت 2
کل کل های خنده دار خانواده نقی معمولی - پایتخت 2
کل کل های خنده دار خانواده نقی معمولی - پایتخت 2
تقلب کردن سارا و نیکا و واکنش نقی
تقلب کردن سارا و نیکا و واکنش نقی
سکانس رقص بهتاش در پایتخت 5
سکانس رقص بهتاش در پایتخت 5
نحوه ساخت سکانس بالن در سریال پایتخت 5
نحوه ساخت سکانس بالن در سریال پایتخت 5
گفتگوی جالب سارا و نیکا فرقانی سریال پایتخت
گفتگوی جالب سارا و نیکا فرقانی سریال پایتخت