گالری ویدیو علی دایی

مراسم نذری دادن بازیگران و هنرمندان
مراسم نذری دادن بازیگران و هنرمندان
ویدیویی از علی دایی و رضا گلزار در حال پخش نذری
ویدیویی از علی دایی و رضا گلزار در حال پخش نذری
آنونس ممستند فرشاد آقای گل
آنونس ممستند فرشاد آقای گل