گالری ویدیو میثم درویشان‌پور

حضور کمدین های خندوانه در فیلم《قانون مورفی》
حضور کمدین های خندوانه در فیلم《قانون مورفی》
استندآپ کمدی میثم درویشان پور با موضوع سربازی
استندآپ کمدی میثم درویشان پور با موضوع سربازی
استند آپ کمدی میثم درویشان پور در فصل پنجم خندوانه
استند آپ کمدی میثم درویشان پور در فصل پنجم خندوانه
معرفی شرکت کنندگان سری دوم لیگ ادابازی
معرفی شرکت کنندگان سری دوم لیگ ادابازی
اعلام نتایج فینال مسابقه خندانننده شو
اعلام نتایج فینال مسابقه خندانننده شو
دردودل های پایانی مجید افشاری و میثم درویشان پور
دردودل های پایانی مجید افشاری و میثم درویشان پور
آخرین استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی
آخرین استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی
میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی به مرحله فینال رفت
میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی به مرحله فینال رفت
اجرای چهارم میثم درویشان پور در نیمه نهایی خنداننده شو
اجرای چهارم میثم درویشان پور در نیمه نهایی خنداننده شو
سومین استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی
سومین استندآپ کمدی میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی